UBND tỉnh làm việc với ngành Tòa án

Ngày 1-2, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với TAND tỉnh để nghe báo cáo về kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn tỉnh, các vụ án hành chính từ năm 2010-2012; những vướng mắc trong xác định thẩm quyền giải quyết giữa cơ quan hành chính và cơ quan tòa án. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Theo báo cáo của TAND tỉnh và Thanh tra tỉnh, từ năm 2010-2012, công tác giải quyết KNTC, các vụ án hành chính đã được thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

Thủ trưởng các ngành, UBND các cấp đã bố trí lịch tiếp công dân định kỳ, theo quy định.

Trong quá trình giải quyết KNTC đã chú trọng công tác đối thoại với người khiếu nại công khai, dân chủ, qua đó đã giải quyết được nhiều vụ việc phức tạp, phát sinh ngay từ cơ sở.

Các cơ quan hành chính của tỉnh đã giải quyết được 205/215 vụ việc khiếu nại, 178/180 vụ tố cáo.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND kết luận buổi làm việc.

Từ năm 2010-2012, TAND tỉnh đã thụ lý 105 vụ án hành chính; trong đó có 100 vụ liên quan đến quản lý đất đai.

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan, đơn vị đã thảo luận và đề xuất những biện pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác phối hợp giữa TAND các cấp với cơ quan hành chính trong công tác trao đổi, cung cấp thông tin, xử lý các vấn đề liên quan đến giải quyết KNTC, các vụ án hành chính.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, sự phối hợp chặt chẽ giữa TAND các cấp và cơ quan hành chính nhà nước góp phần giải quyết hiệu quả các vụ việc, đảm bảo quyền lợi cao nhất của nhân dân, giữ kỷ cương pháp luật, ổn định tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh.

Xác định được hiệu quả của công tác này, tỉnh đã và đang tập trung đổi mới công tác giải quyết KNTC; giao các sở, ngành liên quan rà soát quá trình giải quyết các vụ việc, mời luật sư tham gia giải quyết, các đoàn thể chính trị tham gia vận động, đối thoại với dân để thống nhất phương án tốt nhất.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự phối hợp giữa TAND các cấp và cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết các vụ việc KNTC trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù công tác giải quyết KNTC đã đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, tình hình khiếu kiện đông người vượt cấp còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, các cấp chính quyền cần giải quyết các vụ việc liên quan đến hành chính phải đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

Khi có KNTC của công dân thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải thụ lý hồ sơ giải quyết sớm, hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện đông người vượt cấp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, thời gian tới cần xây dựng quy chế phối hợp chuyên sâu giữa UBND tỉnh và TAND tỉnh về công tác giải quyết KNTC;  Sở Tư pháp phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn liên quan đến tố tụng hành chính trong quý I, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân.

Các địa phương cần giảm thiểu TTHC, đối với những trường hợp không đủ thẩm quyền giải quyết, cần thông tin nhanh tới cấp trên để kịp thời giải quyết; tăng cường rà soát các quy định thẩm quyền, văn bản, thủ tục quy trình theo đúng luật định, đồng thời chủ động mời tòa án giải quyết các vụ việc.

Nguyễn Huế