Tọa đàm khoa học về một số vấn đề định hướng XHCN trong phát triển kinh tế thị trường nhìn từ thực tiễn ở Quảng Ninh

Sáng 14-7, tại TP Hạ Long, Tỉnh ủy Quảng Ninh và Hội đồng lý luận Trung ương đã phối hợp tổ chức tọa đàm khoa học về một số vấn đề định hướng XHCN trong phát triển kinh tế thị trường nhìn từ thực tiễn ở Quảng Ninh.

Tham dự buổi tọa đàm có các đồng chí: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS Phạm Minh Chính, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương. Tham dự buôi tọa đàm còn có lãnh đạo các vụ, viện thuộc Hội đồng Lý luận Trung ương, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh.

Quang cảnh buổi tọa tàm
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương trình bày báo cáo đề dẫn “Một số khía cạnh mang tính cốt yếu về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam”. Theo đó, đề dẫn đã nêu rõ những chủ trương, quan điểm cơ bản của Đảng ta về định hướng XHCN trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam qua gần 27 năm đổi mới; đánh giá khái quát về thực trạng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN sau gần 27 năm đổi mới và những vấn đề đang đặt ra.

PGS.TS  Phạm Minh Chính, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi tọa đàm
PGS.TS Phạm Minh Chính, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi tọa đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, sau khi phân tích tiềm năng, cơ hội nổi trội của Quảng Ninh trong phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua, PGS.TS Phạm Minh Chính, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết: Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đang phát triển kinh tế "nóng" dựa trên những tài nguyên hữu hạn như than, đất; tốc độ đô thị hóa nhanh chóng trên địa bàn bên cạnh những ưu điểm cũng đã và đang đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến quy hoạch kết cấu hạ tầng đồng bộ trong không gian đô thị cũng như công tác bảo vệ môi trường.

Còn về định hướng phát triển kinh tế của Quảng Ninh trong những năm tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ ra là phát triển kinh tế xanh gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào yếu tố phát triển chưa bền vững sang phát triển bền vững, trong đó, đặc biết chú trọng đến khai thác bền vững các tiềm năng từ vị trí địa chính trị, tri thức, khoa học công nghệ, tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu, cảnh quan, văn hóa, truyền thống, con người...

Tỉnh cũng đã và đang tập trung làm tốt công tác xây dựng quy hoạch chiến lược và quy hoạch với chủ trương mời các nhà tư vấn nước ngoài về lập quy hoạch chiến lược với phương châm xác định rõ định hướng chiến lược, quy hoạch rõ ràng, có tầm nhìn làm cho công tác quản lý Nhà nước chặt chẽ hơn, tạo ra các sản phẩm quy hoạch chất lượng, có đẳng cấp quốc tế là môi trường tốt để có các dự án thu hút các nhà đầu tư, huy động và phát huy tối đa nguồn lực phát triển cho tỉnh; tiếp tục xây dựng hệ thống thể chế văn bản pháp quy đồng bộ; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng nguồn nhân lực...

PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo đề dẫn về
PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo đề dẫn về "Một số vấn đề về định hướng XHCN trong phát triển kinh tế thị trường nhìn từ thực tiễn của Quảng Ninh".

Gợi ý buổi tọa đàm, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng các đại biểu cần làm rõ hơn các vấn đề về lý luận và thực tiễn của tỉnh trong phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN thời gian qua; có những kiến nghị cụ thể, phù hợp với Trung ương trong việc hoạch định các chính sách phát triển chung cho cả nước và cho tỉnh Quảng Ninh...

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trình bày các tham luận về tình hình, kết quả phát triển kinh tế và thực hiện định hướng XHCN trong phát triển kinh tế thị trường tại Quảng Ninh; những cơ chế chính sách, giải pháp đề xuất với Trung ương nhằm thúc đẩy kinh tế thị trường phát triển mạnh và có hiệu quả định hướng XHCN trong giai đoạn 2013-2015 và tầm nhìn đến năm 2020; khái quát về tình hình XNK của Quảng Ninh sau 27 năm đổi mới của đất nước...

Các đại biểu cũng kiến nghị một số vấn đề với Trung ương như: Tiếp tục phân quyền, phân cấp mạnh mẽ hơn cho các địa phương để chủ động, linh hoạt hơn trong quá trình chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN; sớm tổng kết mô hình tổ chức, cơ sở đảng trong các tập đoàn kinh tế Nhà nước; có cơ chế tạo điều kiện cho địa phương phát triển các trung tâm kinh tế-thương mại biên mậu...

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi tọa đàm
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi tọa đàm.

Bế mạc buổi tọa đàm, cùng với việc giải đáp kiến nghị của lãnh đạo một số, sở, ngành, địa phương của Quảng Ninh, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng từ thực tiễn thời gian qua, Quảng Ninh cần tiếp tục làm rõ thêm những nội dung liên quan, đồng thời khẳng định thực tiễn ở Quảng Ninh đã thể hiện rõ những vấn đề mới cần đặt ra trong thời gian tới, đây là những luận cứ quan trọng giúp Trung ương tổng kết giữa nhiệm kỳ, nhất là mối quan hệ giữa thị trường trong tầm nhìn, định hướng chiến lược để vận dụng linh hoạt vào thực tiễn phù hợp vào địa phương; vấn đề huy động, phân bổ nguồn lực, việc chuyển đổi nền kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu gắn với công nghệ, tri thức, ứng phó với biến đổi khí hậu của Quảng Ninh là kinh nghiệm quý để Hội đồng tiếp tục nghiên cứu. Vấn đề quản lý Nhà nước, nhất là quản trị hiện đại tạo ra sự năng động, sáng tạo trên tinh thần kiến tạo sự phát triển, tạo ra nguồn lực để có được những doanh nghiệp mạnh từ các thành phần kinh tế ở Quảng Ninh cũng cần được tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, nhân rộng...

Phát biểu tại buổi tọa đàm, PGS.TS Phạm Minh Chính, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã bày tỏ cảm ơn đối với sự quan tâm của Hội đồng Lý luận Trung ương trong thời gian qua với tỉnh Quảng Ninh, đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh cần phải tập trung nghiên cứu làm sao để tạo ra động lực mới, tạo ra sự đổi mới thực sự. Trong đó, động lực chính là phải có được những sản phẩm đặc sắc, nhất là sản phẩm du lịch, tạo ra sự khác biệt để phát triển; làm tốt hơn nữa công tác sơ, tổng kết lý luận về hợp tác phát triển kinh tế-xã hội...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, qua nghiên cứu thực tiễn ở Quảng Ninh, Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục đóng góp cho Quảng Ninh để tỉnh có thêm kinh nghiệm phát triển kinh tế-xã hội phù hợp hơn với thực tiễn...

Quang Minh