Thường trực HĐND tỉnh họp giao ban thường kỳ

Chiều 1-2, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh.

Tại cuộc họp, đồng chí Trần Xuân Cương, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh đã trình bày báo cáo kết quả công tác chủ yếu tháng 1-2013.

Thường trực HĐND tỉnh đã lên kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện hội nghị lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả.

Đến nay đã có 14/14 huyện, thị xã và thành phố tổ chức hội nghị triển khai.

ồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Thường trực HĐND tỉnh ban hành văn bản phân công chương trình giám sát năm 2013; xây dựng dự thảo quyết định thành lập 3 đoàn giám sát công tác quản lý Nhà nước về tổ chức bộ máy, công chức, viên chức và cán bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh...

Trong thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục chỉ đạo công tác chuẩn bị hội nghị lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cấp tỉnh; tiến hành cuộc giám sát công tác quản lý Nhà nước về tổ chức bộ máy, công chức, viên chức và cán bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh; thành lập đoàn công tác dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh đồng bằng sông Hồng lần thứ 5 tại Thái Bình...

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả các ban HĐND và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới cần đôn đốc, kiểm tra công tác lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để kịp thời tổng hợp báo cáo Chính phủ và Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đúng tiến độ; các ban HĐND tỉnh tập trung chuẩn bị tốt các nội dung cho các chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2013; xây dựng nội dung, kế hoạch chương trình giám sát công tác quản lý Nhà nước về tổ chức bộ máy, công chức, viên chức và cán bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Minh Hà