Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Huy Hậu kiểm tra công tác bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long

Ngày 14-7, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan và UBND TP Hạ Long.

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long
Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn đã đi kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường ven Vịnh tại khu vực Cảng cá Hạ Long, hệ thống xử lý nước thải ven bờ tại khu vực Bãi Cháy và kiểm tra hệ thống xử lý nước thải la canh, rác thải tại một số tàu du lịch tại Cảng tàu du lịch Bãi Cháy.

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Huy Hậu đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo các ban ngành, địa phương liên quan về công tác bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long. Theo đánh giá của các sở, ban ngành chức năng, hiện nay, Vịnh Hạ Long đang chịu những tác nhân gây ô nhiễm môi trường, như: nguồn nước thải sinh hoạt tại các đô thị, nước thải mỏ, nước thải la canh trên các tàu hoạt động trên Vịnh, rác thải của khách du lịch và người dân khu vực ven bờ. Trong thời gian qua, các ngành, các cấp đã tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long. Chính vì vậy, môi trường Vịnh Hạ Long đã được cải thiện. Tuy nhiên, bên cạnh đó vấn đề thu gom rác thải, xử lý rác thải vẫn còn những bất cập, việc tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân cũng như du khách trong việc bảo vệ môi trường Vịnh chưa thực sự hiệu quả; vấn đề xử lý vi phạm chưa được triệt để ...

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, Quảng Ninh luôn quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt môi trường Vịnh Hạ Long. Hiện nay, tỉnh đang cùng với đơn vị tư vấn lập Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh và Vịnh Hạ Long. Để tăng cường công tác bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Công an tỉnh kết hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra chặt chẽ hệ thống đấu nối xả thải của các khách sạn, nhà hàng tại khu vực Bãi Cháy; tăng cường kiểm tra, xử lý quyết liệt hơn đối với các trường hợp vi phạm theo quy định. Sở Giao thông Vận tải lên phương án xử lý nước thải la canh trên các tàu du lịch; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức đối với các chủ tàu và du khách trong việc an toàn, phòng chống cháy nổ, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Đối với Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần tiếp tục làm tốt công tác thu gom rác thải tại các điểm tham quan trên Vịnh, đồng thời lên phương án đảm nhận toàn bộ việc thu gom rác, bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long, báo cáo UBND tỉnh. Đồng chí cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, khẩn trương thành lập Hội tuyên truyền bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long; tăng cường quan trắc môi trường và khuyến cáo các điểm có nguy cơ gây ô nhiễm cao... Đối với TP Hạ Long, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thành phố lưu ý đến hiệu quả việc triển khai các dự án bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố và việc quy hoạch chợ cá Hạ Long.

Thu Nguyên