Những người đứng sau chiến công của đồng đội

Văn phòng tổng hợp (Phòng PV11) Công an tỉnh hay còn gọi là lực lượng tham mưu Công an tỉnh, có nhiệm vụ giúp Giám đốc Công an tỉnh thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành toàn diện các mặt công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật; tổng hợp, phân tích, nghiên cứu đánh giá, dự báo tình hình... Công việc tưởng nhẹ nhàng, đơn giản, song thực tế không phải vậy, nhất là trước tình hình thực tiễn hiện nay, khi trên địa bàn tỉnh còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn diễn biến phức tạp về an ninh chính trị, TTATXH.

Thiếu tướng Vũ Chí Thực, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo CBCS Phòng PV11 thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm năm 2013.
Thiếu tướng Vũ Chí Thực, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo CBCS Phòng PV11 thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm năm 2013.

Để hoàn thành nhiệm vụ, CBCS Phòng PV11 đã tập trung tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh giúp Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và triển khai nhiều chủ trương lớn về tăng cường công tác đảm bảo ANTT trước tình hình mới; phục vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định 92 của Bộ Chính trị và hướng dẫn số 14 của Ban Tổ chức T.Ư về tổ chức Đảng trong CAND tới các Đảng bộ trực thuộc tỉnh và trong Đảng bộ Công an tỉnh; chủ trì tham mưu, phối hợp với V21 Bộ Công an và các đơn vị chức năng Công an tỉnh tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Công tác đảm bảo ANTT phục vụ xây dựng đề án thí điểm phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh tỉnh Quảng Ninh”; tham mưu Công an tỉnh triển khai học tập, quán triệt các NQ T.Ư 3, 4, 5 (khoá XI) theo yêu cầu; chủ trì tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an 4 tỉnh, thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình trong công tác phòng chống tội phạm (PCTP) và ban hành các kế hoạch, huy động lực lượng tham gia đảm bảo ATGT, giữ gìn TTXH trên địa bàn tỉnh... Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị trên địa bàn đối với công tác đảm bảo ANTT; huy động sức mạnh tổng hợp trong công tác PCTP, giữ gìn TTATXH gắn với triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Không dừng tại đây, hàng năm, Phòng PV11 còn tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, nổi cộm về ANTT diễn ra trên địa bàn, như: Giải quyết ổn định các vụ đình công, lãn công, khiếu kiện phức tạp; quản lý chặt các hoạt động tôn giáo; công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc; quản lý hoạt động kinh doanh tài chính, vàng, ngoại tệ; hoạt động biên mậu; hoạt động trong ngành than; trong xây dựng… Ngoài ra ở từng lĩnh vực: Công tác tổng hợp tình hình, xử lý thông tin; công tác theo dõi, tham mưu kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, kế hoạch đã đề ra… đều được CBCS đơn vị nắm, thu nhận, tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh xử lý, giải quyết kịp thời. Riêng năm 2012 đơn vị đã tham mưu phục vụ Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện 55 kế hoạch, chuyên đề công tác lớn về ANTT; theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện 7 đợt chiến dịch và cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đôn đốc thực hiện 116 nội dung công tác trọng tâm của các lực lượng an ninh, cảnh sát, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật; chủ trì, phối hợp sơ, tổng kết 82 chuyên đề công tác lớn có thời gian từ 1 năm trở lên. Ngoài ra đơn vị còn thực hiện tốt chức năng thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ 138) PCTP của tỉnh; triển khai thực hiện các chương trình Quốc gia PCTP, phòng chống ma tuý giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020; Chương trình hành động PCTP mua bán người giai đoạn 2011-2015. Tham mưu phục vụ Giám đốc chỉ đạo xây dựng chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Công an tỉnh; tham mưu cho tỉnh xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 88 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo TTATGT, kế hoạch đảm bảo TTATGT “Năm ATGT 2012”; phối hợp với các đơn vị khối quản lý hành chính tham mưu, triển khai kịp thời các Nghị định, Thông tư, hướng dẫn mới của Chính phủ, Bộ Công an về công tác quản lý nhà nước về ANTT. Chủ trì, phối hợp tham gia ý kiến có chất lượng, trách nhiệm vào 46 loại văn bản dự thảo Luật, Pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác theo chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh. Từng bước kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác pháp chế, hướng dẫn thi hành pháp luật trong lực lượng Công an; tham mưu phục vụ Công an tỉnh duy trì tốt công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. Đó là, chủ động tham mưu, đề xuất với Bộ Công an cho phép Công an Quảng Ninh ký kết quy chế phối hợp với Công an tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc); phục vụ đón tiếp, trao đổi kết quả, kinh nghiệm công tác với 32 đoàn khách các nước đến thăm, làm việc tại Quảng Ninh. Chủ động tổ chức tốt hoạt động của hệ thống cơ yếu, viễn thông tin học đảm bảo thông suốt, an toàn v.v. Cứ như vậy, trung bình mỗi năm CBCS Phòng PV11 phải tiếp nhận, xử lý “một núi” công việc, mà việc nào cũng đòi hỏi nhanh, chính xác, kịp thời... để kể hết các việc mà mỗi CBCS ở đây thực hiện thì không giấy bút nào tả hết. Chỉ biết rằng, mọi người thường nói “một người lính Văn phòng lo, bằng cả kho người làm”. Và đằng sau mỗi chiến công của lực lượng Công an tỉnh đều có sự góp công của những người “lính” tham mưu Công an tỉnh. Ghi nhận thành tích mà CBCS Phòng PV11 Công an tỉnh đóng góp trong thời gian qua, gần 20 năm liên tục đơn vị đã được suy tôn đơn vị quyết thắng; 4 năm liên tục Phòng PV11 Công an tỉnh được Bộ Công an tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì ANTQ”…

Nói về công việc của Phòng PV11, một đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh khẳng định: Nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng Công an cả nước nói chung, Quảng Ninh nói riêng ngày càng nặng nề; yêu cầu của cấp uỷ, chính quyền các cấp và Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh đối với công tác tham mưu, tổng hợp ngày càng cao. Để hoàn thành nhiệm vụ, CBCS Phòng PV11 luôn phải nỗ lực rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ, thực hiện tốt công tác tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình để tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai sâu sát, toàn diện các mặt công tác Công an; tạo thế chủ động trong công tác nắm tình hình, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Tiến hành rà soát, đánh giá hiệu quả các quy chế phối hợp, kế hoạch liên ngành giữa Công an tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh để tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung các phương án phòng ngừa, đấu tranh phù hợp với tình hình thực tế; tiếp tục thực hiện các Đề án, Kế hoạch của Bộ Công an, UBND tỉnh về cải cách hành chính của Chính phủ giai đoạn 2011-2020 hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi trước tình hình mới.

Tâm Như