Làm giàu từ phát triển mô hình trang trại

TX Quảng Yên có đến 70% dân số sống bằng sản xuất nông nghiệp, trong đó nhiều hộ đã vươn lên làm giàu từ phát triển mô hình kinh tế trang trại.

Gia đình ông Bùi Quang Hưng ở khu 6, phường Yên Giang là một trong những hộ phát triển khá từ làm trang trại, qua đó đã xây được nhà cửa khang trang với nhiều vật dụng sinh hoạt hiện đại.
Gia đình ông Bùi Quang Hưng ở khu 6, phường Yên Giang là một trong những hộ phát triển khá từ làm trang trại, qua đó đã xây được nhà cửa khang trang với nhiều vật dụng sinh hoạt hiện đại.
Đưa chúng tôi đi thăm mô hình trang trại của gia đình, ông cho biết: Mỗi năm trừ chi phí gia đình tôi cũng thu được gần 400 triệu đồng tiền lãi, hiện ngoài tạo đàn lợn giống để cung ứng ra thị trường, gia đình cũng đang tạo thêm cả bò giống.
Đưa chúng tôi đi thăm mô hình trang trại của gia đình, ông cho biết: Mỗi năm trừ chi phí gia đình tôi cũng thu được gần 400 triệu đồng tiền lãi, hiện ngoài tạo đàn lợn giống để cung ứng ra thị trường, gia đình cũng đang tạo thêm cả bò giống.
Khu ao cá của gia đình được chia đều ra làm nhiều ô để nuôi từng loại cá khác nhau cũng như phối hợp chăn thả vịt đẻ trứng.
Khu ao cá của gia đình được chia đều ra làm nhiều ô để nuôi từng loại cá khác nhau cũng như phối hợp chăn thả vịt đẻ trứng.
Bên cạnh đó gia đình cũng đang đầu tư vào nuôi nhím, lợn rừng… để tăng thêm hiệu quả kinh tế.
Bên cạnh đó gia đình cũng đang đầu tư vào nuôi nhím, lợn rừng… để tăng thêm hiệu quả kinh tế.

Đỗ Giang