Họp triển khai thực hiện Kết luận số 29-KL/TU và Nghị quyết 07-NQ/TU

Sáng 10 – 7, tại TP Hạ Long, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện Kết luận số 29-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch Quảng Ninh. Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp, tham gia cuộc họp còn có đại diện các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Thực hiện Kết luận số 29-KL/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch Quảng Ninh giai đoạn 2013 – 2015, UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo công tác quản lý và phát triển du lịch; xây dựng kế hoạch phát triển các sản phẩm biển diễn văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực; xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với các làng nghề; tổ chức các sản phẩm về văn hóa ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật tại các địa phương; xây dựng quy chế quản lý đón khách du lịch Trung Quốc; mở văn phòng đại diện du lịch tại một số nước… Hiện nay các nội dung chỉ đạo trong kết luận số 29 của Ban thường vụ Tỉnh ủy đang được các Sở, ngành địa phương tích cực phối hợp thực hiện và theo đúng tiến độ đề ra.

Phó Chủ Tịch UBNd tỉnh Vũ Thị Thu Thủy phát biểu kết luận tại cuộc họp.
Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Vũ Thị Thu Thủy phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phát triển du lịch Quảng Ninh giai đoạn 2013- 2020, định hướng đến năm 2030 với các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động kinh doanh du lịch; đầu tư hạ tầng lĩnh vực du lịch; mở rộng thị trường và phát triển các sản phẩm du lịch… Từ đó, hướng tới xây dựng Quảng Ninh trở thành một trung tâm du lịch quốc tế. Phấn đấu đến năm 2015, tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 8 triệu lượt khách, doanh thu 8.000 tỷ đồng và năm 2020 là 10,5 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt 30.000 tỷ đồng.

Tại cuộc họp các đại biểu đã trao đổi một số nội dung để triển khai hiệu quả Kết luận số 29-KL/TU và Nghị quyết 07-NQ/TU như: ưu đãi về giá thuê đất ổn định cho các nhà đầu tư; đào tạo nâng cấp chất lượng nguồn nhân lực trong ngành du lịch; chọn các điểm du lịch có sản phẩm đặc trưng để quảng bá văn hóa các địa phương trong tỉnh; đẩy mạnh xúc tiến du lịch.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các sở, ban, ngành và các địa phương trong thời gian qua đã có những nỗ lực trong việc triển khai Kết luận và Nghị quyết.

Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các địa phương thành lập ban điều hành hoạt động về du lịch, làm đầu mối để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển du lịch. Các sở, ban, ngành và địa phương cần sớm hoàn thành kế hoạch chi tiết thực hiện Kết luận số 29-KL/TU và Nghị quyết 07-NQ/TU. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cần xây dựng kế hoạch quán triệt, tuyên truyền nghị quyết và kết luận trong hệ thống của các đơn vị để tạo ra sự chuyển biến về nhận thức trong hệ thống và cho người dân. Các địa phương căn cứ nhiệm vụ chức năng để phát triển các sản phẩm văn hóa, ẩm thực, phát triển du lịch gắn với các đặc điểm văn hóa vùng miền tại địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở VHTTDL tập hợp các ý kiến, đề xuất của các đơn vị, địa phương để bổ sung, hoàn thành dự thảo trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện. Đồng chí cũng yêu cầu các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn, xử lý triệt để các vi phạm. Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát các hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh du lịch mà đơn vị quản lý. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các đơn vị, địa phương cần chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kết luận và Nghị quyết để tạo ra sự chuyển biến lớn, bứt phá hoàn thành các nội dung, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa tỉnh Quảng Ninh phát triển xứng tầm với các tiềm năng lợi thế.

Nguyễn Thanh