Họp rà soát công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XII

Chiều ngày 12-7, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp với các Ban và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để rà soát lại các nội dung công việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII.

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp các đại biểu đã nghe đồng chí Hoàng Bá Hướng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh báo cáo tình hình công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 9. Theo đó, đến nay mọi công việc liên quan đến kỳ họp đều đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo đúng tiến độ (nắm tình hình đại biểu mời dự, đại biểu HĐND dự; chuyển gửi báo cáo cho đại biểu HĐND qua hòm thư điện tử; các thủ tục, quy trình lấy phiếu tín nhiệm; dự kiến chương trình kỳ họp, chương trình điều hành...), các tờ trình, nội dung thông qua tại kỳ họp; công tác phục vụ hậu cần đảm bảo, chu đáo…

Các ý kiến phát biểu tại cuộc họp đã làm rõ thêm nội dung công việc của từng Ban trong quá trình thẩm tra các báo cáo, tờ trình, những khó khăn, vướng mắc và một số vấn đề cần thống nhất giữa cơ quan thẩm tra (HĐND tỉnh) với cơ quan chuyên môn về tờ trình của UBND tỉnh.

Sau khi trao đổi, thống nhất, cuộc họp đã nhất trí thông qua các nội dung, chương trình kỳ họp. Theo đó, kỳ họp sẽ thông qua 22 dự thảo nghị quyết (bỏ dự thảo nghị quyết về kết quả giám sát công tác triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm và việc rà soát, đình hoãn, giãn tiến độ, cắt giảm các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ so với dự kiến ban đầu).

Phát biểu kết luận tại buổi họp, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo: Để kỳ họp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các Ban HĐND tỉnh cần khẩn trương chuẩn bị các báo cáo tóm tắt để trình bày tại kỳ họp đảm bảo nội dung, thời gian theo quy định; Văn phòng cần chủ động nắm số đại biểu mời dự và đại biểu HĐND tỉnh, đồng thời gửi văn bản  về việc tiếp công dân để bảo đảm  an ninh trật tự trong những ngày diễn ra kỳ họp; công tác hậu cần, phục vụ cần được chuẩn bị kỹ càng, chu đáo; kiểm tra rà soát kỹ các tài liệu gửi cho đại biểu đảm bảo chính xác, kịp thời, đầy đủ.

Phạm Hà (CTV)