Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta thường xuyên đề ra và thực hiện các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu nhằm lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ cách mạng. Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI), các cấp uỷ trong tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tập thể, cá nhân, phân tích và chỉ rõ những hạn chế, từ đó đề ra biện pháp khắc phục cụ thể. Đây chính là hành động cụ thể góp phần xây dựng Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Minh Chính trao huy hiệu Đảng và giấy chứng nhận cho các đảng viên lão thành dịp kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng.
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Minh Chính trao huy hiệu Đảng và giấy chứng nhận cho các đảng viên lão thành dịp kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng.

Quá trình chuẩn bị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, BTV Tỉnh uỷ và các cấp uỷ trong tỉnh đã tổ chức tốt việc lấy ý kiến góp ý của các tập thể, cá nhân. Theo báo cáo của BTV Tỉnh uỷ với các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các tập thể, cá nhân đã góp ý với BTV Tỉnh uỷ nhiều ý kiến theo ba nhóm vấn đề. Ở nhóm vấn đề về công tác tư tưởng, các ý kiến chỉ ra những hạn chế là: Một bộ phận cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức; việc tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước hiệu quả còn mức độ; việc nắm bắt tư tưởng có mặt còn chưa chủ động và chưa nhạy bén. Ở nhóm vấn đề về công tác tổ chức, cán bộ và kiểm tra còn những khuyết điểm là: Đánh giá xếp loại đảng viên và tổ chức Đảng còn nhiều bất cập; quy hoạch cán bộ cấp tỉnh chưa khoa học; bố trí quản lý và sử dụng cán bộ có trường hợp thực hiện quy trình chưa đảm bảo chặt chẽ, khách quan; công tác luân chuyển cán bộ còn khép kín; đào tạo bồi dưỡng cán bộ chưa có định hướng cụ thể; kiểm tra giám sát cán bộ, đảng viên còn lỏng lẻo, để xảy ra tình trạng một số cán bộ đảng viên thiếu gương mẫu, quan liêu, hách dịch, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trục lợi cá nhân. Ở nhóm vấn đề về công tác lãnh đạo phát triển KT-XH, các ý kiến góp ý chỉ ra những hạn chế như: Kinh tế phát triển chưa bền vững, tăng trưởng nóng, chủ yếu dựa vào tài nguyên hữu hạn là than và đất; đầu tư xây dựng cơ bản còn dàn trải; hàm lượng KHCN trong sản xuất chưa cao, xuất khẩu chủ yếu chưa qua chế biến; chênh lệch lớn giữa các vùng, miền; chậm khắc phục ô nhiễm môi trường; chấn chỉnh các hoạt động khai thác, vận chuyển và kinh doanh than trái phép chưa hiệu quả; cải cách thủ tục hành chính có mặt chưa hiệu quả; quản lý nhà nước còn sơ sở, để xảy ra một số sai phạm trong quản lý đất đai, quản lý dự án, đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý đô thị.

Các ý kiến góp ý này đều được tiếp thu và BTV Tỉnh uỷ khẳng định nhiều ý kiến tham gia rất đúng. Với từng ý kiến góp ý, BTV Tỉnh uỷ đều chỉ rõ nguyên nhân vì sao lại dẫn đến hạn chế đó, trong đó đặc biệt chú trọng tìm nguyên nhân chủ quan, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục. Chẳng hạn như với ý kiến một bộ phận cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, BTV Tỉnh uỷ đã khẳng định góp ý này là đúng. BTV Tỉnh uỷ đã phân tích kỹ và chỉ rõ ngoài số cán bộ đảng viên sai phạm phải xử lý, vẫn còn một bộ phận công chức có nơi, có lúc chưa tận tuỵ hết lòng với công việc; có người, có việc còn xảy ra sách nhiễu, phiền hà cho nhân dân trong việc thực thi công vụ, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, chứng nhận, chứng thực, trong khám, chữa bệnh và giải quyết các chính sách xã hội, trong GD-ĐT, trong khâu tuyển dụng công chức, viên chức. Những hiện tượng tiêu cực trên biểu hiện tinh vi, không bộc lộ rõ ràng, còn một số chưa được phát hiện, xử lý nhưng vẫn tồn tại ở mức độ nhất định, làm giảm lòng tin của nhân dân với Đảng. Để khắc phục, BTV Tỉnh uỷ sẽ tập trung chỉ đạo tăng cường điều tra, truy tố, xét xử, kiểm tra, thanh tra; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là MTTQ và các đoàn thể. Cùng với đó là tăng cường phân công, phân cấp quản lý; quy định rõ thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu; mở rộng chất vấn trong Đảng...

Với góp ý công tác đánh giá xếp loại đảng viên và tổ chức Đảng còn nhiều bất cập, chưa thực chất, BTV Tỉnh uỷ cũng khẳng định đây là nhận định đúng. Để khắc phục hạn chế này, BTV Tỉnh uỷ sẽ xây dựng bộ tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ; bổ sung các quy chế, quy định của tỉnh để việc thực hiện chặt chẽ, hiệu quả hơn…

Với ý kiến cho rằng công tác kiểm tra, giám sát còn lỏng lẻo, để xảy ra tình trạng một số cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, quan liêu, hách dịch, nhận hối lộ, BTV Tỉnh uỷ đề ra giải pháp là sẽ chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo chuyển biến cơ bản trong quản lý, kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, truy tố, xét xử; xây dựng và thực hiện quy chế phản biện xã hội.

Đặc biệt, với những góp ý về hạn chế trong lãnh đạo phát triển KT-XH, BTV Tỉnh uỷ đã đề ra nhiều giải pháp cả cấp bách và lâu dài để khắc phục. Chẳng hạn như với ý kiến: Quản lý nhà nước còn có sơ sở, để xảy ra một số sai phạm trong quản lý đất đai, quản lý dự án, đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý đô thị. BTV Tỉnh uỷ đã chỉ đạo thu hồi ngay 38 dự án, đang tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát các dự án có sử dụng đất trên địa bàn và kiên quyết xử lý sai phạm. Riêng các vụ sai phạm liên quan đến xây dựng nhà máy volfram ở Móng Cái, vi phạm trong quản lý đường liên huyện Đầm Hà - Bình Liêu, dự án khu neo đậu tránh trú bão ở Tiên Yên, BTV Tỉnh uỷ đã chỉ đạo kiểm tra, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan và xử lý theo quy định.

Việc thực hiện các vấn đề cấp bách theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI), cụ thể là những góp ý được các tập thể, cá nhân chỉ ra chính là hành động góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Đỗ Ngọc Hà