Đông Triều: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hoà giải ở cơ sở

Năm qua, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật luôn được Phòng Tư pháp huyện Đông Triều quan tâm đẩy mạnh, trong đó có hoạt động hoà giải cơ sở. Qua đó góp phần hạn chế các tranh chấp dân sự và phòng ngừa tội phạm, vận động nhân dân sống và làm việc theo pháp luật, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để làm tốt công tác này, trước hết huyện quan tâm xây dựng, kiện toàn đội ngũ hoà giải viên cũng như nâng cao chất lượng hoạt động hoà giải ở cơ sở. Hiện toàn huyện có 175 tổ hoà giải với trên 1.000 hoà giải viên, mỗi tổ có từ 7-9 hoà giải viên, rải đều ở các thôn, khu phố trên địa bàn. Hàng năm việc bầu và miễn nhiệm tổ viên, tổ trưởng tổ hoà giải được các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc. Chủ tịch UBND xã, thị trấn ban hành quyết định công nhận danh sách các hoà giải viên do nhân dân bầu ra thông qua các cuộc họp ở tổ dân, khu phố, giúp đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở luôn ổn định, hoạt động có hiệu quả.

Hội thi “Hoà giải viên giỏi” năm 2012 do UBND huyện Đông Triều tổ chức.
Hội thi “Hoà giải viên giỏi” năm 2012 do UBND huyện Đông Triều tổ chức.

Phòng Tư pháp tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng hoà giải cho đội ngũ hoà giải viên. Năm qua, Phòng đã tổ chức tập huấn cho gần 100 hoà giải viên các thôn của xã An Sinh về các luật, bộ luật:  Dân sự, Tố tụng hình sự, Hôn nhân gia đình, Đất đai, Xây dựng, Nhà ở, Khiếu nại, Tố cáo, Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em... Phòng còn thường xuyên quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng hoà giải cho đội ngũ hoà giải viên, như: Kỹ năng giải quyết tranh chấp dân sự, thuyết phục các bên tranh chấp, phối hợp giữa tuyên truyền pháp luật và hoà giải cơ sở, lập biên bản xử lý vụ việc, báo cáo kết quả hoà giải, thực hành xử lý các tranh chấp thường diễn ra trong thực tế đời sống dân cư.

Phòng cũng tổ chức nhiều buổi giới thiệu các văn bản pháp luật mới được Quốc hội ban hành; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật đối với đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở; tuyên truyền vận động hoà giải viên tăng cường mượn, đọc sách tìm hiểu về pháp luật; cung cấp miễn phí hàng nghìn tài liệu hỏi đáp về pháp luật, cẩm nang pháp luật, tờ gấp tuyên truyền pháp luật... cho đội ngũ hoà giải viên...; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, lấy kết quả hoạt động hoà giải ở cơ sở làm tiêu chí để chấm điểm thi đua hàng năm đối với các xã, thị trấn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động hoà giải trên địa bàn với tỷ lệ hoà giải thành các vụ việc ngày càng cao (năm qua, các tổ hoà giải đã tiếp nhận và hoà giải thành 222/275 vụ việc); các vụ việc tranh chấp nhỏ, mâu thuẫn đã được giải quyết từ gốc ở các thôn, khu phố (giảm khoảng 30% các loại vụ việc tranh chấp phải chuyển đến TAND hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác giải quyết); giữ vững an ninh trật tự, ATXH ở địa phương, xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Năm 2013, bên cạnh triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, Phòng Tư pháp huyện Đông Triều tiếp tục tăng cường xây dựng, kiện toàn, phát triển mạng lưới tổ hoà giải đều khắp trên địa bàn; triển khai phong phú các hình thức tuyên truyền pháp luật đến từng thôn, khu phố thông qua các cuộc hoà giải, góp phần giải quyết vụ việc mâu thuẫn, các tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại trong nhân dân từ cơ sở.

Yên Thanh