Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng

Thực hiện Kế hoạch số 42 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Kế hoạch số 13 của HĐND tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn tỉnh, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung Dự thảo. Cụ thể, từ ngày 17-1-2013, báo Quảng Ninh điện tử mở chuyên mục “Góp ý Dự thảo Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 (sửa đổi năm 2013)”, đưa đầy đủ nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và nội dung bảng so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 với Dự thảo sửa đổi. Trên báo in thường xuyên đưa tin các hội nghị triển khai lấy ý kiến về Dự thảo từ tỉnh đến các địa phương, mở chuyên mục “Tham gia Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992” ra hàng ngày. Báo Quảng Ninh cũng đã mở hộp thư trên báo điện tử và tại toà soạn (qua Phòng Bạn đọc) để tiếp nhận các ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Hiện đã có một số ý kiến đóng góp gửi về hộp thư bạn đọc của Báo.

Khu Phong Thái, phường Phương Nam (TP Uông Bí) tổ chức hội nghị lấy ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Khu Phong Thái, phường Phương Nam (TP Uông Bí) tổ chức hội nghị lấy ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh mở chuyên mục từ ngày 11-1-2013 (tại trang chính), đã đăng tải các văn bản, đưa tin về các hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo; nội dung Dự thảo Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 (sửa đổi năm 2013) và bảng so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 với Dự thảo sửa đổi; báo cáo thuyết minh về Dự thảo sửa đổi. Tổ giúp việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo đã tham mưu với Thường trực HĐND tỉnh mở hộp thư điện tử  (hdnd@quangninh.gov.vn) trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân về Dự thảo sửa đổi.

Đài PTTH tỉnh đã triển khai thường xuyên các nội dung này trên các kênh, báo điện tử của Đài. Chương trình thời sự QTV1 chạy dòng chữ nổi từ ngày 21-1-2013, cập nhật các sự kiện diễn ra liên quan về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo.

Các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai tuyên truyền và tổ chức lấy ý kiến tham gia đóng góp của nhân dân tại các thôn, khu phố. Ngày 24-1, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh là đơn vị đầu tiên trong tỉnh tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan để lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đã có 17 lượt ý kiến tham gia, tập trung vào các nội dung: Đề nghị sửa đổi Điều 1 theo hướng khẳng định rõ chế độ chính trị nước ta là chế độ “dân chủ cộng hoà” (chương I); bổ sung quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội (người già, người tàn tật, tâm thần... không có khả năng lao động); cần xác định vị trí pháp lý, tổ chức bộ máy của các cơ quan của Quốc hội (UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội), của HĐND (Thường trực, các Ban HĐND); bổ sung kiểm sát chung, toà án khu vực đối với tổ chức TAND, VKSND; cần quy định mô hình tổ chức chính quyền đô thị và đặc khu hành chính kinh tế ở địa phương có tính đặc thù; sửa đổi, bổ sung một số câu, từ trong Lời nói đầu, các điều khoản cụ thể; sử dụng một số cụm từ thống nhất quy định trong Hiến pháp...

TP Uông Bí là địa phương đầu tiên trong tỉnh tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân tại các thôn, khu phố ở 11/11 xã, phường trên địa bàn. Đã có nhiều ý kiến tham gia tâm huyết của người dân trên địa bàn thành phố về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đang được thành phố tổng hợp gửi Thường trực HĐND tỉnh.

Phạm Hoạch