"Sau hơn hai năm lên thành phố, Uông Bí đã có sự khởi sắc rất đáng ghi nhận..."

(Đồng chí Nguyễn Thành Phố, Chủ tịch UBND TP Uông Bí, trao đổi với PV Báo Quảng Ninh)Nếu tính từ ngày 25-2-2011, ngày Chính phủ ra Quyết nghị thành lập TP Uông Bí, đến nay mới chưa được hai năm rưỡi. Thế nhưng trong thời gian chưa thể coi là dài ấy, TP Uông Bí đã có sự khởi sắc rõ rệt... Đó là điều mà chúng tôi ghi nhận được qua cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thành Phố, Chủ tịch UBND TP Uông Bí, mới đây...

- Thưa đồng chí, với tư cách là Chủ tịch UBND thành phố, xin đồng chí cho biết, từ sau ngày được “nâng cấp” lên thành phố đến nay, Uông Bí đã có sự thay đổi ra sao, với những thành tựu đáng kể như thế nào?

+ Hai năm rưỡi qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ, chính quyền cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể quần chúng, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, TP Uông Bí đã có bước phát triển vượt bậc. Kinh tế của thành phố đạt mức tăng trưởng khá so với mặt bằng chung của tỉnh và cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm 2011 tăng 17,7%, năm 2012 tăng 10%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, giảm dần tỉ trọng khu vực nông, lâm, ngư nghiệp. Thương mại, dịch vụ và du lịch có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2011, thành phố bắt đầu thực hiện tự chủ về ngân sách. Quản lý tài nguyên, môi trường có chuyển biến tích cực. Đầu tư xây dựng cơ bản được đặc biệt quan tâm. Do đó, thành phố đã đưa nhiều công trình vào phục vụ sản xuất và phúc lợi công cộng. Hạ tầng kỹ thuật đô thị ngày càng được hoàn thiện. Bộ mặt đô thị ngày càng khởi sắc. Công tác quản lý trật tự, chỉnh trang đô thị, ATGT được chỉ đạo thực hiện tốt, gắn với thực hiện có hiệu quả chương trình Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, Xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Các thiết chế văn hoá, thể thao, cơ sở vật chất phục vụ sự nghiệp y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư; giữ vững chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học, chuẩn quốc gia ở 100% các trường thuộc 4 cấp học hệ công lập, nâng chuẩn mức độ 2 các trường mầm non, tiểu học lên 39,3%. An sinh xã hội được quan tâm giải quyết và có chuyển biến tích cực; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, tương đối bền vững. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tư tưởng của nhân dân ổn định, đời sống vật chất, tinh thần tiếp tục được cải thiện...

- Có được những thành tựu quan trọng như vậy, chắc chắn thành phố đã phải vượt qua nhiều khó khăn?

+ Đúng là chúng tôi đã gặp không ít khó khăn. Như anh biết đấy, Uông Bí lên thành phố trong điều kiện tình hình kinh tế chính trị xã hội thế giới và khu vực diễn biến khá phức tạp. Sản xuất trong nước đình trệ, mức tiêu thụ sản phẩm thấp, hàng tồn kho nhiều; bên cạnh đó, giá cả, thời tiết, dịch bệnh gia súc gia cầm v.v.. cũng rất khó lường. Hạ tầng giao thông, hạ tầng kinh tế - xã hội còn bộc lộ sự bất cập, chưa đồng bộ. Chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản lý nhà nước, quản lý sản xuất, kinh doanh chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Rồi ô nhiễm môi trường do khai thác, vận chuyển, chế biến tài nguyên, khoáng sản, sản xuất công nghiệp và quá trình đô thị hoá nhanh nữa... Tất cả đặt ra những bài toán rất khó giải đối với chúng tôi.

Nhưng bên cạnh những khó khăn ấy, cũng phải nói rằng chúng tôi có những thuận lợi rất cơ bản. Đó là lợi thế về vị trí địa lý, thuận lợi về giao thông thuỷ - bộ, có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, tiềm năng phát triển kinh tế đa dạng. Nhân dân Uông Bí có truyền thống đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân Vùng mỏ, cần cù lao động. Uông Bí có tốc độ công nghiệp hoá, đô thị hoá nhanh; năng lực, trình độ sản xuất, kinh doanh của nhiều ngành kinh tế không ngừng được nâng cao và tự chủ hơn trong cơ chế thị trường. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Khu di tích danh thắng Yên Tử và các khu du lịch tâm linh, sinh thái khác trên địa bàn tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng và phát triển theo định hướng đưa Uông Bí trở thành một trung tâm du lịch tâm linh - sinh thái tầm cỡ quốc gia, quốc tế. Hơn nữa, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, thành phố luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh. Bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng; sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp trong nhiệm kỳ Đại hội XVII v.v.. là yếu tố rất quan trọng để vận dụng sáng tạo trong nhiệm kỳ mới... Với tình hình đó chúng tôi đã phát huy thành tích đạt được, tranh thủ tối đa các điều kiện thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần thi đua lao động sản xuất của cán bộ và nhân dân các dân tộc và đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng...

- Còn những hạn chế nào cần tiếp tục được khắc phục trong thời gian tới, thưa đồng chí?

+ Đó là việc thực hiện các mục tiêu chiến lược nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ “Nâu” sang “Xanh”, cấu trúc lại nền kinh tế địa phương còn chậm, chưa thực sự quyết liệt. Năm 2012 và nửa đầu năm 2013, khó khăn trong sản xuất kinh doanh còn chậm được khắc phục; tăng trưởng kinh tế, một số chỉ tiêu quan trọng đạt thấp so với kế hoạch đề ra; giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn gặp nhiều khó khăn, bất cập; quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản và môi trường vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực tái diễn; tình hình đơn thư khiếu nại có thời điểm diễn biến gay gắt; cải cách hành chính còn chưa thực sự quyết liệt; biểu hiện quan liêu hành chính  trong công tác ở một số cán bộ công chức, viên chức vẫn còn chưa được khắc phục kịp thời...

- Vậy trong thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm mà Thành uỷ và Chính quyền thành phố đặt ra là như thế nào, thưa đồng chí?

+ Chúng tôi xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, từ trăng trưởng “Nâu” sang tăng trưởng “Xanh” theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp dịch vụ, du lịch. Tập trung cụ thể hoá định hướng này một cách thiết thực, phù hợp thực tiễn, nhằm thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá: cải cách hành chính; đào tạo nguồn nhân lực và nâng cấp hạ tầng đô thị. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ tập trung xây dựng, triển khai các đề án, chương trình hành động, phục vụ nhiệm vụ phấn đấu xây dựng Uông Bí thành thành phố động lực phát triển trong chuỗi đô thị phía Tây của tỉnh với 3 trụ cột: Thứ nhất là phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp xanh, công nghiệp sạch và công nghệ cao; thứ hai là trở thành trung tâm du lịch văn hoá, lịch sử, tâm linh, sinh thái trên cơ sở gắn kết, khai thác tối ưu Khu du lịch danh thắng Yên Tử với Ngoạ Vân và cụm di tích Nhà Trần - Đông Triều, quần thể di tích Bạch Đằng - Quảng Yên, rừng quốc gia Yên Tử và vườn thuốc quốc gia; thứ ba là trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh và là một trong những trung tâm đào tạo của vùng. Giữ vững ổn định và từng bước có tăng trưởng trong sản xuất kinh doanh, hoàn thành yêu cầu điều chỉnh và triển khai các quy hoạch chiến lược; thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng môi trường đô thị sạch - đẹp - an toàn. Giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh, phấn đấu nâng cao một bước đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo đảm tốt an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững... Từ đó phấn đấu hoàn thành chủ trương nâng cấp Uông Bí lên đô thị loại 2.

- Đó là những bước đi lâu dài, mang tính chiến lược. Còn hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập tỉnh, TP Uông Bí có những hoạt động chào mừng như thế nào, thưa đồng chí?

+ Chúng tôi đã và đang tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, sinh động, thiết thực, hiệu quả; như tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát động đợt thi đua yêu nước từ thành phố đến các cơ quan, đơn vị, xã, phường v.v.. lập thành tích chào mừng sự kiện quan trọng này; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao từ thành phố đến cơ sở. Cùng với đó là tham gia các hoạt động do tỉnh tổ chức. Đặc biệt, phối hợp với tỉnh, chúng tôi đã chọn và sẽ gắn biển Công trình “Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh” cho một số công trình tiêu biểu, mang ý nghĩa to lớn về kinh tế - chính trị, văn hoá - xã hội của địa phương.

- Xin cảm ơn đồng chí về cuộc trò chuyện này!

Phạm Học