Vàng trang sức xin giảm thuế xuất khẩu
Thuế xuất khẩu vàng trang sức đang là 10% và các nhà kinh doanh kiến nghị giảm về 0% với lý do kinh tế khó khăn.
Theo tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến thời điểm này tổng sản lượng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh ước 16.117 tấn đạt 19,4% kế hoạch, bằng 98,5% so với cùng kỳ.
Theo Cục Thống kê tỉnh, từ đầu năm 2012 đến nay, Quảng Ninh tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, nên giá cả thị trường trước, trong và sau Tết không bị biến động mạnh.
Hoàn thành nâng cấp chợ Ba Chẽ
Ba Chẽ vừa hoàn thành cải tạo nâng cấp chợ huyện nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị theo tiêu chí đô thị loại V và đáp ứng nhu cầu kinh doanh, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.